Delemøte med nattverd og søndagsskole

Når

1. mars kl.12:00

Hvor

Sted: Ålesund Vineyard
Adresse: Kanalveien 9, 6010 Ålesund

Vi deler med hverandre hva Jesus gjør i hverdags-livene våres. Gjennom våre selvopplevde historier merker vi at troen styrkes og håpet tennes, – at det er mulig å oppleve at Jesus ikke bare er en historisk person, men at Han ved Den Hellige Ånd veileder oss og hjelper oss helt konkret i små og store hendinger i hverdagene.

Ålesund Vineyard

Ålesund Vineyard er en kirke i vekst. Vi ønsker å være en kirke hvor språket og formen på gudstjenesten tiltaler “vanlige mennesker”. Samlingene våre har derfor et uformelt uttrykk, og vi legger vekt på å være et inkluderende og barmhjertig fellesskap.

Hvor vi er

Kanalveien 9
6010 Ålesund

Kontakt oss
aalesund@vineyard.no
+47 990 19 557
Følg oss