Kalender

Vi i Ålesund Vineyard følger nøye helsemyndighetenes råd for å hindre spredningen av smitte. Ålesund kommune har lagt ned forbud mot alle arrangement som samler mer enn 15 personer. Dette vil naturligvis berøre både søndags-gudstjenesten, men også de fleste andre aktiviteter. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi mottar signaler om endringer i forhold til dagens bestemmelser.

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon til enhver tid.

Ålesund Vineyard

Ålesund Vineyard er en kirke i vekst. Vi ønsker å være en kirke hvor språket og formen på gudstjenesten tiltaler “vanlige mennesker”. Samlingene våre har derfor et uformelt uttrykk, og vi legger vekt på å være et inkluderende og barmhjertig fellesskap.

Hvor vi er

Spjelkavikvegen 17
6011 Ålesund

Kontakt oss
aalesund@vineyard.no
+47 990 19 557
Følg oss